Kto się nigdy nie śmieje

– jakby zimnem dmuchał.

Aleksander Fredro  
Zapiski starucha   

Dom Komedii Aleksandra Fredry to przede wszystkim pomysł na spotkanie ludzi, którym bliska jest twórczość naszego przodka. To przestrzeń dla tych, którzy pragną, aby komedia jako gatunek literacki nadal zajmowała ważne miejsce w życiu kulturalnym i społecznym Polaków. W Domu Komedii chcemy przypominać, że komedia to nie tylko obecna w mediach rozrywka, ale przede wszystkim doskonałe zwierciadło naszego społeczeństwa, sposób na spojrzenie z przymrużeniem oka na wady i słabości człowieka. Humor jest niezbędny, aby zdystansować się do „tu i teraz”, jest elementem, który pomaga z większą wyrozumiałością i życzliwością spojrzeć na innych. Dlatego też Dom Komedii to przestrzeń dla artystów, naukowców, nauczycieli, uczniów, studentów, teatrologów, literaturoznawców, aktorów, reżyserów, scenarzystów, scenografów oraz terapeutów i pedagogów, a także wszystkich tych, dla których szeroko rozumiana idea komedii jest bliska nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym. Chcemy docierać – głównie poprzez działania edukacyjne i naukowe, przygotowywane publikacje, akcje społeczne, organizowanie konkursów, warsztatów teatralnych, przedstawień – do jak najszerszego grona odbiorców.

Instytucja kultury, jaką jest Dom Komedii, jest oparta na trzech filarach.

Muzeum Aleksandra Fredry, gdzie żywa jest historia naszego pradziadka. Myślą przewodnią Muzeum, jest przekonanie, że opowieść o człowieku, w tym wypadku przekazywana przez potomków głównego bohatera, jest najlepszym sposobem przybliżenia czyichś losów i czasów w których żył. Jest to zatem Muzeum przygodowe, w którym łączą się przedmioty, gawęda, przestrzeń, obraz, a czasem i gra, pomyślana jako przygoda, dziejąca się w zainscenizowanym rzeczywistym albo wirtualnym świecie Aleksandra Fredry. Muzeum będzie miało swoją siedzibę w oficynie rewitalizowanego zespołu pałacowego, a także zaistnieje w przestrzeni całego parku, w postaci małej architektury, inscenizacji światło-dźwięk czy też rozszerzonej rzeczywistości (ang. augmented reality).

Archiwum Aleksandra Fredry, gdzie są przechowywane pamiątki po wielkim komediopisarzu i gdzie konsekwentnie jest gromadzona historia jego spuścizny artystycznej i scenicznej. Centrum, tej części działalności Domu Komedii, stanowi Cyfrowe Archiwum Szeptyckich, gromadzące w wirtualnej przestrzeni cyfrowe kopie pamiątek po Aleksandrze Fredrze i jego potomkach – Fredrusiach. Archiwum dokumentuje także historię ponad 200 lat obecności Fredrowskich komedii na scenach polskich teatrów oraz naukowe i krytyczne opracowania spuścizny Fredrowskiej, tworzone przez kolejne pokolenia polskich fredrologów. W rewitalizowanym zespole pałacowo-parkowym w Łaszczowie pragniemy stworzyć miejsce pracy twórczej, gdzie ludzie nauki będą mogli, obcując z fredrowską spuścizną, zapisywać kolejne karty we współczesnej fredrologii.

Teatr Aleksandra Fredry, to w pełni profesjonalne miejsce ze sceną i niezbędną infrastrukturą teatralną, garderobami, połączone z zapleczem noclegowym, które w planach założycieli Domu Komedii, ma powstać w Łaszczowie we wschodnim skrzydle rewitalizowanego pałacu Szeptyckich. Pragniemy, aby w przyszłości teatr ten gościł zespoły aktorskie, które będą w jego wnętrzach prowadzić warsztaty teatralne, przygotowywać nowe inscenizacje komedii Fredrowskich i innych twórców oraz wystawiać gościnne przedstawienia teatralne. W zamyśle założycieli, ma być to także przestrzeń dla innych wydarzeń kulturalnych i artystycznych.

Jak wynika z powyższego, Dom Komedii Aleksandra Fredry w Łaszczowie nie odwołuje się tylko do przeszłości. Pragniemy, aby powszechne w XIX wieku określenie „Nasz Fredro” pozostało w mocy i dzisiaj. Aby tak się stało, potrzeba przynajmniej dwu rzeczy: wybitnych inscenizacji Fredrowskich oraz żywej społeczności Fredrowskiej, dla której komedie i postać najwybitniejszego polskiego komediopisarza są istotnym elementem życia prywatnego i zawodowego.

Komentarze zostały wyłączone.

Close Search Window