Fundacja Rodu Szeptyckich, utworzona w 2006 roku przez potomków braci Szeptyckich – wnuków Aleksandra Fredry, stawia sobie jako pierwszy cel statutowy ochronę narodowego dziedzictwa kulturowego związanego z historią rodu Szeptyckich. Swoją działalność statutową prowadzi między innymi poprzez: „odbudowę i ochronę obiektów zabytkowych będących historycznymi siedzibami rodu Szeptyckich w granicach Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w miejscowościach Łaszczów i Łabunie w woj. lubelskim oraz gromadzenie, archiwizację i publikację materiałów o znaczeniu historycznym dotyczących rodu Szeptyckich i innych rodzin z nią skoligaconych”

Należy zaznaczyć, że nasza rodzina stała się głównym spadkobiercą pamiątek po Aleksandrze Fredrze, a jego spuścizna w wymiarze duchowym pomagała nam przetrwać dramatyczne dzieje wieku dwudziestego i nadal jest wśród nas bardzo żywa.

Komentarze zostały wyłączone.

Close Search Window